preskoči na sadržaj

Osnovna škola Bilje

Login
Školska kuhinja

          

U slučaju da dobavljači hrane ne dostave naručeno na vrijeme zadržavamo pravo izmjene jelovnika bez najave.

ISEE

Internet SafEty Education in school

Prof. orijentacija

ARt education

Projek Učimo zajedno


Priručnik Učimo zajedno

Anketa
Treba li nam reforma školstva?
Kontakt škole
Adresa:
ŠKOLSKA 8, 31327 Bilje
------------------------------
Telefon: 031 / 750018
Fax: 031 / 750058
------------------------------
email:
os-bilje@os-bilje.skole.hr
--------------------------------------
OIB 77805945007
------------------------------
IBAN:
HR5923400091100011468
------------------------------
 
.: Katalog dokumenata škole :.
TRAŽILICA
Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Mali klub
Mali klub: list učenika OŠ Bilje
08.12.2018. 19:56
Večer matematike
S ponosom objavljujemo da je jučer, 6.12.2018., u našoj školi održana Večer matematike koja kod nas postaje tradicionalni događaj. Večer je prošla vrlo uspješno s velikim brojem sudionika . Naši učenici i neki od roditelja oduševeljeno su sudjelovali u radionicama te igrali razne igre!Sudjelovanje u zabavnim aktivnostima otkriva često zaboravljenu – zabavnu stranu matematike, stvara nove ideje o tome […]

08.12.2018. 19:42
Akcija čišćenja Parka prirode Kopački rit
Čišćenja okolice Dvorca Tikveš 6.12., na Svetog Nikolu pred školom smo se sastali oko 12 sati i zajedno s ravnateljicom, pedagogom te još par ljudi krenuli u akciju čišćenja otpada u Parku prirode Kopački rit . Dogovorili smo se tko će koga voziti i krenuli prema Tikvešu. Na putu smo razgovarali o programu i o tome kamo […]

06.12.2018. 18:19
Paljenje prve adventske svijeće
Školom se počeo širiti božićni ugođaj I ove godine svečano smo u petak , dva dana prije prve adventske nedjelje,  u školi obilježili paljenje prve adventske svijeće. Tema za molitvu je bila”Nada”. Uz vodstvo vjeroučiteljice Sandre Klemen učenici su nas kratkom pričom i pjesmom uveli u božićno vrijeme. Priča je govorila o tri žapca koji […]

05.12.2018. 22:20
Posjet dvorcu Tikveš
  Dana 22. 11. 2018. godine osmi razredi Osnovne škole Bilje posjetili su dvorac Tikveš. Dobrodošlicu nam je poželjela Isabella Von Habsburb koja nas je vodila kroz povijest dvorca te samoga mjesta. Dvorac je izgrađen u 19. stoljeću i dužio je ponajviše kao lovačka kuća i ljetnikovac. Dvorac je posjetilo mnogo poznatih ličnosti, a osim […]

21.11.2018. 23:11
Razmišljanja o ratu i miru
Lijepo je živjeti u miru Lijepo je buditi se uz raspjevane ptičice i Sunčeve zrake na licu umjesto glasnog praska neprijateljskih granata koje jutros bačenih na tvoj nekad potpuno miran grad? Dani 1991. godine nisu bili nimalo mirni. Ljudi nisu bili preplašeni samo u najviše stradalom Vukovaru već diljem tada još mlade Hrvatske. Granate su […]

Knjižnica

 
 

Stručni skupovi

Na današnji dan (Skole.hr)
11. prosinca - Svjetski dan UNICEF-a
11.12.2018. 09:52
11. prosinca - Svjetski dan UNICEF-a
Generalna skupština Ujedinjenih naroda, 11. prosinca 1946. godine osnovala je organizaciju za pomoć djeci – UNICEF (United Nations Children's Fund). Nastao je s ciljem pružanja pomoći djeci poslijeratne Europe. Danas je najveći dio napora UNICEF-a je usmjeren na djecu u zemljama u razvoju.

Brojač posjeta
Ispis statistike od 2. 3. 2010.

Ukupno: 186802
Danas: 10
Flag Counter

OSNOVNA ŠKOLA BILJE

31327 BILJE, Školska 8

Bilje, 29.11.2018.

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine“, br. 57/12., 120/12 i 16/17) i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 91/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18),

Osnovna škola Bilje, Bilje raspisuje

N A T J E Č A J

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA

1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme

UVJETI :  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjom školstvu (Narodne novine, br. 47/96. i 56/01.).

- kandidati ne smiju imati više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovali.

 

Uz prijavu (potpisanu) na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, presliku domovnice, presliku  rodnog lista, presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o nekažnjavanju(ne starije od 6 mjeseci od datuma objave natječaja), potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu i potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih.

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("N.N." broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9.         Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("N.N."         broj: 157/13, 152/14 i 39/18).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema navedenim propisima dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve zakonom propisane dokumente/dokaze (rješenja, potvrde i drugo u propisanom obliku) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Popis potrebnih dokaza radi ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa bit će sklopljen s odabranim kandidatom čije uključenje u program odobri HZZ sukladno svojim pravilima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu osnovnoj školi za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, na web stranici škole www.os-bilje.skole.hr

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

ROK ZA PRIJAVU: 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA BILJE

31 327 Bilje, Školska 8

s naznakom „za natječaj-hrvatski jezik“

KLASA: 112-03/18-02/03

URBROJ: 2100-12/18-01

RAVNATELJICA :

Hmelik Vlatka, dipl. pedagog, v.r.

 

 

 

 

OBAVIJEST OŠ BILJE O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA UČITELJA/ICU HRVATSKOG JEZIKA

Izvještavamo Vas da je na radno mjesto UČITELJA/ICE HRVATSKOG JEZIKA (1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnice na rad, a najkasnije do 30.06.2019.) izabrana

1. NIKOLINA REBRINA MARINOV, magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti

U Bilju, 23.11.2018.

Ravnateljica

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog, v.r.

 

 

 

OBAVIJEST OŠ BILJE O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA UČITELJA/ICU BIOLOGIJE - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Izvještavamo Vas da je na radno mjesto UČITELJA/ICE BIOLOGIJE (1 izvršitelj/ica) na određeno, puno radno vrijeme izabrana

1. ENA PRITIŠANAC, magistar biologije

U Bilju, 12. 11.2018.

ravnateljica

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog, v.r.

 

 

 

OBAVIJEST OŠ BILJE O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA UČITELJA/ICU RAZREDNE NASTAVE - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Izvještavamo Vas da je na radno mjesto UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE (1 izvršitelj/ica) na određeno, puno radno vrijeme izabrana

1. IRENA JAKIĆ, magistar primarnog obrazovanja

U Bilju, 12. 11.2018.

ravnateljica

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog, v.r.

 

 

 

 

Na temelju članaka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.,7/17. i 68/18), članka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Bilje, Bilje   ravnateljica škole raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

učitelja/ice hrvatskog jezika - 1 izvršitelj/ica na  određeno, puno radno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne radnice na rad, a najkasnije do 30.06.2019.

 

Uvjeti:

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, pored općih uvjeta, sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete, sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

-životopis,

-dokaz o potrebnoj stručnoj spremi,

- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,

-domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,

- rodni list,

- uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i

- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO odnosno elektronički zapis.

Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike traženih dokumenata.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Na natječaj se može javiti i osoba koja je završila:

a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,

b)  - studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka

– četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka,

c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj prema jednakim uvjetima pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17) trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf  

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Bilje, 31327 Bilje, Školska 8, s naznakom „ za natječaj-hrvatski jezik“.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka biti će objavljena na mrežnoj stranici Osnovne škole Bilje.

Datum objave natječaja: 05.11.2018.

KLASA: 112-03/18-03/01

URBROJ: 2100-12/18-01

U Bilju, 05.11.2018.

Ravnateljica

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog, v.r.

 

 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA BILJE

31327 BILJE, Školska 8

Bilje, 23. 10. 2018.

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine“, br. 57/12., 120/12 i 16/17) i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 91/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18),

Osnovna škola Bilje, Bilje raspisuje

N A T J E Č A J

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme

DIPLOMIRANI UČITELJ RAZREDNE NASTAVE, VSS

UVJETI :  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjom školstvu (Narodne novine, br. 47/96. i 56/01.).

- kandidati ne smiju imati više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovali.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, presliku domovnice, presliku  rodnog lista, presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o nekažnjavanju(ne starije od 6 mjeseci od datuma objave natječaja), potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu i potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih.

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("N.N." broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9.         Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("N.N."         broj: 157/13, 152/14 i 39/18).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema navedenim propisima dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve zakonom propisane dokumente/dokaze (rješenja, potvrde i drugo u propisanom obliku) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Popis potrebnih dokaza radi ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa bit će sklopljen s odabranim kandidatom čije uključenje u program odobri HZZ sukladno svojim pravilima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu osnovnoj školi za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, na web stranici škole www.os-bilje.skole.hr

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

ROK ZA PRIJAVU: 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA BILJE

31 327 Bilje, Školska 8

s naznakom „za natječaj-razredna nastava“

 

KLASA: 112-03/18-02/02

URBROJ: 2100-12/18-01

 

RAVNATELJICA :

Hmelik Vlatka, dipl. pedagog, v.r.

 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA BILJE

31327 BILJE, Školska 8

Bilje, 23. 10. 2018.

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine“, br. 57/12., 120/12 i 16/17) i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 91/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18),

Osnovna škola Bilje, Bilje raspisuje

N A T J E Č A J

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

 

UČITELJ BIOLOGIJE

1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme

UVJETI :  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjom školstvu (Narodne novine, br. 47/96. i 56/01.).

- kandidati ne smiju imati više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovali.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, presliku domovnice, presliku  rodnog lista, presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o nekažnjavanju(ne starije od 6 mjeseci od datuma objave natječaja), potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu i potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih.

 

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("N.N." broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9.         Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("N.N."         broj: 157/13, 152/14 i 39/18).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema navedenim propisima dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve zakonom propisane dokumente/dokaze (rješenja, potvrde i drugo u propisanom obliku) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Popis potrebnih dokaza radi ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa bit će sklopljen s odabranim kandidatom čije uključenje u program odobri HZZ sukladno svojim pravilima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu osnovnoj školi za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, na web stranici škole www.os-bilje.skole.hr

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

ROK ZA PRIJAVU: 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:

 

OSNOVNA ŠKOLA BILJE

31 327 Bilje, Školska 8

s naznakom „za natječaj-biologija“

 

KLASA: 112-03/18-02/01

URBROJ: 2100-12/18-01

 

RAVNATELJICA :

Hmelik Vlatka, dipl. pedagog, v.r.

 

 

 

OBAVIJEST OŠ BILJE O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA UČITELJA/ICU RAZREDNE NASTAVE ZA RAD U PRODUŽENOM BORAVKU

 

Izvještavamo Vas da su na radno mjesto UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE ZA RAD U PRODUŽENOM BORAVKU (2 izvršitelja/ice) na određeno, nepuno radno vrijeme izabrane

1. IVA KUKULJEVIĆ, mag.prim.educ. i

2. KRISTINA ŽUŠKIĆ, mag. prim. educ.

U Bilju, 24.09.2018.

ravnateljica

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog, v.r.

 

 

OBAVIJEST OŠ BILJE O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA UČITELJA/ICU MATEMATIKE I INFORMATIKE

Izvještavamo Vas da su na radno mjesto UČITELJA/ICE MATEMATIKE I INFORMATIKE (1 izvršitelj/ica) na određeno, puno radno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnice na rad, a najdulje do 30.06.2019. izabrana

1. DARIJA ŠIMAŠEK, magistra edukacije matematike i informatike

U Bilju, 24.09.2018.

ravnateljica

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog, v.r.

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST OŠ BILJE O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA UČITELJA/ICU RAZREDNE NASTAVE

 

Izvještavamo Vas da je na radno mjesto UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE (1 izvršitelj/ica) na određeno, puno radno vrijeme do povratka privremeno nenazočnog radnika na rad, a najdulje do 30.06.2019. izabrana

1. TAMARA PINTAR, mag.prim.educ.

U Bilju, 24.09.2018.

ravnateljica

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog, v.r.

 

 

 

 

 

 

Na temelju članaka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17. i 68/18), članka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Bilje, Bilje,  ravnateljica Škole raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

učitelja/ice razredne nastave- 2 izvršitelja/ice na  određeno, nepuno radno vrijeme za rad u produženom boravku

 

Uvjeti:

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, pored općih uvjeta, sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete, sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

-životopis,

-dokaz o potrebnoj stručnoj spremi,

- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,

-domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,

-  rodni list,

- uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i

- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO odnosno elektronički zapis.

Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike traženih dokumenata.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj prema jednakim uvjetima pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17) trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf  

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Bilje, 31327 Bilje, Školska 8, s naznakom „ za natječaj – produženi boravak“.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka biti će objavljena na mrežnoj stranici Osnovne škole Bilje.

Datum objave natječaja: 11.09.2018.

KLASA: 112-01/18-01-03

URBROJ: 2100-12-02/18-01

 

Ravnateljica

Hmelik Vlatka, dipl. pedagog, v.r.

 

 

 

 

Na temelju članaka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.,7/17. I 68/18), članka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Bilje, Bilje   ravnateljica škole raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

učitelja/ice matematike i informatike - 1 izvršitelj/ica na  određeno, puno radno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne radnice na rad, a najkasnije do 30.06.2019.

 

Uvjeti:

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, pored općih uvjeta, sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete, sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

-životopis,

-dokaz o potrebnoj stručnoj spremi,

- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,

-domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,

-  rodni list,

- uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i

- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO odnosno elektronički zapis.

Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike traženih dokumenata.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Na natječaj se može javiti i osoba koja je završila:

a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,

b)  - studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka

– četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka,

c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj prema jednakim uvjetima pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17) trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf  

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Bilje, 31327 Bilje, Školska 8, s naznakom „ za natječaj-matematika i informatika“.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka biti će objavljena na mrežnoj stranici Osnovne škole Bilje.

Datum objave natječaja: 05.09.2018.

KLASA: 112-01/18-01-01

URBROJ: 2100-12/18-01

U Bilju, 05.09.2018.

Ravnateljica

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog, v.r.

 

 

 

 

Na temelju članaka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18),  i članka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Bilje, Bilje   ravnateljica škole raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

učitelja/ice razredne nastave - 1 izvršitelj/ica na  određeno, puno radno vrijeme, do povratka privremeno nenazočnog radnika na rad, a najkasnije do 30.06.2019.

 

Uvjeti:

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, pored općih uvjeta, sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete, sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

-životopis,

-dokaz o potrebnoj stručnoj spremi,

- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,

-domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,

-  rodni list,

- uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i

- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO odnosno elektronički zapis.

Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike traženih dokumenata.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj prema jednakim uvjetima pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17) trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf  

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Bilje, 31327 Bilje, Školska 8, s naznakom „ za natječaj-razredna nastava“.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka biti će objavljena na mrežnoj stranici Osnovne škole Bilje.

Datum objave natječaja: 05.09.2018.

KLASA: 112-02/18-01-02

URBROJ: 2100-12/18-01

U Bilju, 05.09.2018.

Ravnateljica

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog, v.r.

 

 

 

 

OBAVIJEST OŠ BILJE O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA TAJNIKA/CU

 

Izvještavamo Vas da je na radno mjesto TAJNIKA/CE škole na određeno, puno radno vrijeme do povratka tajnice s neplaćenog dopusta izabrana

1. SILVIJA PAVOŠEVIĆ, mag. iur.

 

U Bilju, 16.05.2018.

ravnateljica

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog, v.r.

 

 

 

 

 

 

Na temelju članaka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i članka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Bilje, ravnateljica škole raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

Tajnik/ca škole - 1 izvršitelj/ica na  određeno, puno radno vrijeme

do povratka tajnice s neplaćenog dopusta

 

Uvjeti: završen sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave, odnosno preddiplomski stručni studij upravne struke.  

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o potrebnoj stručnoj spremi, domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu, rodni list, uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO odnosno elektronički zapis.

Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike traženih dokumenata.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj prema jednakim uvjetima pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17) trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf  

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Bilje, 31327 Bilje, Školska 8, s naznakom „ za natječaj“.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka biti će objavljena na mrežnoj stranici Osnovne škole Bilje.

KLASA: 602-02/18-01-02

URBROJ: 2100-12/18-112

U Bilju, 24. travnja 2018. godine.

RAVNATELJICA

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog, v.r.

 

 

OBAVIJEST OŠ BILJE O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA UČITELJA/ICU MATEMATIKE I INFORMATIKE

 

Izvještavamo Vas da su na radno mjesto učitelja/ice matematike i informatike na određeno nepuno radno vrijeme izabrane:

1. TENA BENAKOVIĆ LAKOVIĆ

2. MARIZELA MIKULEC

 

U Bilju, 20.04.2018.

ravnateljica

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog, v.r.

 

 

 

Na temelju članaka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.), članka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Bilje, Bilje   ravnateljica škole raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

učitelja matematike i informatike - 1 izvršitelj/ica na  određeno, puno radno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne radnice na rad, a najkasnije  do 30.lipnja 2018.godine

 

Uvjeti:

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, pored općih uvjeta, sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete, sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

-životopis,

-dokaz o potrebnoj stručnoj spremi,

- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,

-domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,

-  rodni list,

- uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i

- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO odnosno elektronički zapis.

Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike traženih dokumenata.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj prema jednakim uvjetima pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17) trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf  

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Bilje, 31327 Bilje, Školska 8, s naznakom „ za natječaj“.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka biti će objavljena na mrežnoj stranici Osnovne škole Bilje.

KLASA: 602-02/18-01-02

URBROJ: 2100-12/18-79

u Bilju, 03. travnja 2018. godine

ravnateljica

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog

 

 

 

 

OBAVIJEST OŠ BILJE O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA SPREMAČA/ICU

 

Izvještavamo Vas da je na radno mjesto spremača/ice  na puno određeno radno vrijeme izabrana

 

1. IVONA BUDIMIR

 

U Bilju, 5.11.2017.

ravnateljica

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog, v.r.

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 (NN 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17)

 ravnateljica Osnovne škole Bilje, Bilje dana 20. listopada 2017. godine

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijam  na radno mjesto

 

  1. SPREMAČ/ICA
  • na određeno, puno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja,  - 1 izvršitelj;

 

Opći uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17).

Prijavi obvezno priložiti životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO i uvjerenje o nekažnjavanju.

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezno priložiti odgovarajuće dokaze u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta molimo dostaviti  na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA BILJE, Školska 8, 31327 BILJE

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

 

U Bilju, 20.10.2017.

ravnateljica

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog, v.r.

 

 

 

OBAVIJEST OŠ BILJE O REZULTATIMA NATJEČAJA

ZA UČITELJA U PRODUŽENOM BORAVKU

 

Izvještavamo Vas da je na radno mjesto učitelja U PRODUŽENOM BORAVKU na nepuno određeno radno vrijeme izabrane

 

1. IVA KUKULJEVIĆ, mag. prim. educ.

2. KRISTINA RAKITIĆ, mag.prim.educ.

 

U Bilju, 18.9.2017.

ravnateljica

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog, v.r.

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( NN broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14. i 07/17),    ravnateljica Osnovne škole Bilje, Bilje dana 30.8.2017. raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijam  na radno mjesto

 

  1.  učitelja razredne nastave – rad u produženom boravku 
  • na određeno do 31. kolovoza 2018. godine, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)-       

      2 izvršitelja;

 

Opći uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN   87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14 i 152/14. i 07/17).

Prijavi obvezno priložiti životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, elektronički zapis o stažu mirovinskog osiguranja i uvjerenje o nekažnjavanju.

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezno priložiti odgovarajuće dokaze u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.  

Prijave slati na adresu: Osnovna škola Bilje, Školska 8, 31327 Bilje.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i zakašnjele prijave, te prijave poslane e-mailom neće se razmatrati.

 

U Bilju, 30.9.2017.

ravnateljica

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog, v.r.

 

 

OBAVIJEST OŠ BILJE O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA UČITELJA HRVATSKOG JEZIKA   

Izvještavamo Vas da je na radno mjesto učitelja hrvatskog jezika na nepuno neodređeno radno vrijeme temeljem uputnice Ureda državne uprave u Osječko - baranjskoj županiji primljena    

1.Ivana Farkaš, mag.edukacije hrvatskog jezika i književnosti i mag.edukacije povijesti

U Bilju, 24.4.2017.

Ravnateljica:

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog

 

OBAVIJEST OŠ BILJE O REZULTATIMA NATJEČAJA

ZA UČITELJA HRVATSKOG JEZIKA

 

Izvještavamo Vas da temeljem natječaja za radno mjesto učitelja HRVATSKOG JEZIKA na nepuno neodređeno radno vrijeme nitko nije izabran, natječaj će biti  ponovljen.

 

 

U Bilju, 2.3.2017.

ravnateljica

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog, v.r.

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( NN broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.),  ravnateljica Osnovne škole Bilje, Bilje dana 2.2.2017. godine

 

N A T J E Č A J

za prijam  na radno mjesto

 

 učitelj hrvatskoga jezika

na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena         

- 1 izvršitelj;

 

Opći uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj   87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14 i 7/17.).

Prijavi obvezno priložiti životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjereni preslik), elektronički zapis o stažu mirovinskog osiguranja i uvjerenje o nekažnjavanju.

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezno priložiti odgovarajuće dokaze u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Rok za podnošenje prijave je od 2.2.2017. godine do 12.2.2017. godine.  

Prijave slati na adresu: Osnovna škola Bilje, Školska 8, 31327 Bilje.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i zakašnjele prijave, te prijave poslane e-mailom neće se razmatrati.

 

 

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 (NN 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10, 86/12, 94/13. i 152/14.)

 ravnateljica Osnovne škole Bilje, Bilje

raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam  na radno mjesto

SPREMAČ/ICA

na određeno, puno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja,  - 1 izvršitelj;

Opći uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10, 86/12).

Prijavi obvezno priložiti životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi i uvjerenje o nekažnjavanju.

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezno priložiti odgovarajuće dokaze u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta molimo dostaviti  na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA BILJE, Školska 8, 31327 BILJE

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U BIlju, 14.11.2016.godine

 

 

 

 

OBAVIJEST OŠ BILJE O REZULTATIMA NATJEČAJA

ZA UČITELJA U PRODUŽENOM BORAVKU

 

Izvještavamo Vas da je na radno mjesto učitelja U PRODUŽENOM BORAVKU na nepuno određeno radno vrijeme izabrana

 

1. IVA KUKULJEVIĆ, mag. prim. educ.

 

U Bilju, 30.9.2016.

ravnateljica

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog, v.r.

 

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.),    ravnateljica Osnovne škole Bilje, Bilje dana 6.9.2016. raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijam  na radno mjesto

 

 učitelja razredne nastave – rad u produženom boravku

na određeno do 30. lipnja 2017. godine, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)- 1 izvršitelj;

Opći uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN   87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14 i 152/14.).

Prijavi obvezno priložiti životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, elektronički zapis o stažu mirovinskog osiguranja i uvjerenje o nekažnjavanju.

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezno priložiti odgovarajuće dokaze u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Rok za podnošenje prijave je od 7.9.2016. godine do 16.9.2016. godine do 12 sati.  

Prijave slati na adresu: Osnovna škola Bilje, Školska 8, 31327 Bilje.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i zakašnjele prijave, te prijave poslane e-mailom neće se razmatrati.

 

 

 

 

OBAVIJEST OŠ BILJE O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA   

 

Izvještavamo Vas da je na radno mjesto učitelja engleskog jezika na puno određeno radno vrijeme izabrana    

 

1. IVANA MILAS, mag. engleskog jezika i književnosti

 

U Bilju, 31.3.2016.

 

Ravnateljica:

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.),    ravnateljica Osnovne škole Bilje, Bilje

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijam  na radno mjesto

 

 učitelj engleskoga jezika

na određeno, puno radno vrijeme do povratka zaposlenice s porodnog dopusta -       

      1 izvršitelj;

 

Opći uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN   87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14 i 152/14.).

Prijavi obvezno priložiti životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, elektronički zapis o stažu mirovinskog osiguranja i uvjerenje o nekažnjavanju.

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezno priložiti odgovarajuće dokaze u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Rok za podnošenje prijave je od 23.3.2016. godine do 31.3.2016. godine.  

Prijave slati na adresu: Osnovna škola Bilje, Školska 8, 31327 Bilje.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i zakašnjele prijave, te prijave poslane e-mailom neće se razmatrati.

 

 ravnateljica

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog, v.r.

preskoči na navigaciju