preskoči na sadržaj

Osnovna škola Bilje

Login
Školska kuhinja

          

U slučaju da dobavljači hrane ne dostave naručeno na vrijeme zadržavamo pravo izmjene jelovnika bez najave.

ISEE

Internet SafEty Education in school

Prof. orijentacija

ARt education

Projek Učimo zajedno


Priručnik Učimo zajedno

Anketa
Treba li nam reforma školstva?
Kontakt škole
Adresa:
ŠKOLSKA 8, 31327 Bilje
------------------------------
Telefon: 031 / 750018
Fax: 031 / 750058
------------------------------
email:
os-bilje@os-bilje.skole.hr
--------------------------------------
OIB 77805945007
------------------------------
IBAN:
HR5923400091100011468
------------------------------
 
.: Katalog dokumenata škole :.
TRAŽILICA
Kalendar
« Siječanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Mali klub
Mali klub: list učenika OŠ Bilje
19.12.2019. 16:02
Dobrodošlica Božiću
Započelo je vrijeme posebne priprave za Božić. Vrijeme kad se svaka škola, svaka učionica preodijeva u novo ruho. Spremaju se za najljepše doba u godini. Školski hodnici, predvorja i učionice blistaju blagdanskim ugođajem i sve odiše svečanim raspoloženjem. Vrijedne ruke učenika i učiteljica školske prostorije uspijevaju učiniti neodoljivim! Pogledajte kako to izgleda ove godine! ? Nadamo se […]

16.12.2019. 16:28
Štrajk
Štrajk je obilježio prvo polugodište ove školske godine. Učitelji su se odlučili sami boriti za njihova prava i pri tome dobili podršku cijeloga društva. Odlučili smo istražiti što učenici naše škole misle o štrajku, što su radili za vrijeme štrajka te što misle da su učitelji radili. U nastavku vam donosimo rezultate istraživanja koje smo […]

06.12.2019. 15:27
Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.
Naši su učenici i djelatnici i ove godine na dostojanstven način obilježili Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. Učenici su na nastavi čitali i pisali o Gradu heroju. Izrađivali su lampione i simbole nepokorenoga grada kojima su uljepšali školu te obilježili 28. obljetnicu Dana sjećanja. Uprizorili su prigodan program te uz svetu misu i paljenje […]

24.10.2019. 22:45
Posjet prvašićima
Posjetili smo prve razrede te ih pitali kako su se oni snašli u prvom razredu i kako su se za njega pripremili. 1.a razred rekao je da im je baš lijepo u školi te da imaju jako ljubaznu učiteljicu. Također, rekli su da im je kuhinja odlična, ali da bi željeli neke male promjene. Na pitanje […]

24.10.2019. 22:29
Nova školska godina
U novu smo školsku godinu krenuli veselo i zaigrano. Svim učenicima želimo sretan početak školske godine i odličan uspjeh!

Knjižnica

 
 

Stručni skupovi

Na današnji dan (Skole.hr)
15. siječnja - Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske
15.01.2020. 09:01
15. siječnja - Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske
Iako je Island još u prosincu 1991. priznao neovisnost Hrvatske, kao Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske slavi se 15. siječnja, jer je toga dana 1992. godine Hrvatsku i Sloveniju, nakon Vatikana, priznala većina europskih zemalja i zemlje EU.

Brojač posjeta
Ispis statistike od 2. 3. 2010.

Ukupno: 210224
Danas: 46
Flag Counter

13.01.2020.

Obavijest o natječaju od 17.12. - produženi boravak 

 

20.12.2019.

Natječaj za imenovanje ravnatelja

 

 

17.12.2019.

Natječaj - produženi boravak

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA BILJE

ŠKOLSKA 8

31327 BILJE

KLASA: 112-01/19-02/01

URBROJ: 2100-12/19-32

U  Bilju 5. studenoga 2019.                                          

 

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelja matematike i informatike, na puno određeno radno vrijeme

        Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelja matematike i informatike, na puno određeno radno vrijeme objavljenom dana 23. rujna 2019. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Bilje izabrana

 

1. DARIJA ŠIMAŠEK, Magistra edukacije matematike i informatike

 

koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 Ravnateljica

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog, v.r.

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA BILJE

ŠKOLSKA 8

31327 BILJE

KLASA: 112-01/19-02/01

URBROJ: 2100-12/19-31

U  Bilju 5. studenoga 2019.                                          

 

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelja razredne nastave, na puno određeno radno vrijeme

        Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelja razredne nastave, na puno određeno radno vrijeme objavljenom dana 23. rujna 2019. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Bilje izabrana

 

1. IVANA HODAK, Magistra primarnog obrazovanja

 

koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 Ravnateljica

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog, v.r.

 

 

 

23.10.2019.

Poziv na usmeno testiranje - hrvatski jezik

 

18.10.2019.

Poziv na testiranje - učitelj/ica matematike i informatike na puno određeno radno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne radnice na rad, a najdulje do 30.6.2020:

Poziv na testiranje - matematika i informatika

 

17.10.2019.

Poziv na testiranje - učitelj/ica razredne nastave na puno određeno radno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne radnice na rad, a najdulje do 30.06.2020:

Poziv na testiranje - razredna nastava

 

16.10.2019.

Poziv na pisano testiranje - učitelj/ica hrvatskog jezika na puno određeno radno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne radnice na rad, a najdulje do 30.06.2020:

Poziv na pisano testiranje - hrvatski jezik

 

 

OSNOVNA ŠKOLA BILJE

Školska 8

31327 Bilje

KLASA: 112-01/19-02/01

URBROJ: 2100-12/19-05

Bilje, 23. rujna 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole Bilje,  ravnateljica OŠ Bilje, Bilje objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

  1. UČITELJ HRVATSKOG JEZIKA

1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do povratka privremeno nenazočne radnice na rad, a najkasnije do 30.06.2020.

 

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.), a izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)

i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).

 

Kandidate o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja obavijestit će se putem web stranice škole, u pravilu najkasnije 5 dana prije procjene odnosno testiranja.

 

Uz  vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 

-životopis,

-dokaz o potrebnoj stručnoj spremi,

- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,

-domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,

- rodni list,

- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja

- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO odnosno elektronički zapis, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja.

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

 

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat duža je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama

Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

http://os-bilje.skole.hr/upload/os-bilje/images/static3/906/attachment/pravilnik_o_zaposljavanju.pdf

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se osobno i prioritetnom preporučenom poštom na adresu OSNOVNA ŠKOLA BILJE, ŠKOLSKA 8, 31327 BILJE, s naznakom „za natječaj-hrvatski jezik“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni putem mrežne stranice školske ustanove  http://os-bilje.skole.hr/natje_aji najkasnije u roku od osam  dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 25. Pravilnika.

Ravnateljica

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog, v.r.

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA BILJE

Školska 8

31327 Bilje

KLASA: 112-01/19-02/01

URBROJ: 2100-12/19-06

Bilje, 23. rujna 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole Bilje,  ravnateljica OŠ Bilje, Bilje objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

  1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do povratka privremeno nenazočne radnice na rad, a najkasnije do 30.06.2020.

 

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.), a izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)

i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).

 

Kandidate o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja obavijestit će se putem web stranice škole, u pravilu najkasnije 5 dana prije procjene odnosno testiranja.

 

Uz  vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 

-životopis,

-dokaz o potrebnoj stručnoj spremi,

- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,

-domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,

- rodni list,

- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja

- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO odnosno elektronički zapis, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja.

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

 

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat duža je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama

Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

http://os-bilje.skole.hr/upload/os-bilje/images/static3/906/attachment/pravilnik_o_zaposljavanju.pdf

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se osobno i prioritetnom preporučenom poštom na adresu OSNOVNA ŠKOLA BILJE, ŠKOLSKA 8, 31327 BILJE, s naznakom „za natječaj-razredna nastava“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni putem mrežne stranice školske ustanove  http://os-bilje.skole.hr/natje_aji najkasnije u roku od osam  dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 25. Pravilnika.

Ravnateljica

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog, v.r.

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA BILJE

Školska 8

31327 Bilje

KLASA: 112-01/19-02/01

URBROJ: 2100-12/19-07

Bilje, 23. rujna 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole Bilje,  ravnateljica OŠ Bilje, Bilje objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

  1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE I INFORMATIKE

1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do povratka privremeno nenazočne radnice na rad, a najkasnije do 30.06.2020.

 

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.), a izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)

i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).

 

Kandidate o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja obavijestit će se putem web stranice škole, u pravilu najkasnije 5 dana prije procjene odnosno testiranja.

 

Uz  vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 

-životopis,

-dokaz o potrebnoj stručnoj spremi,

- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,

-domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,

- rodni list,

- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja

- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO odnosno elektronički zapis, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja.

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

 

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat duža je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama

Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

http://os-bilje.skole.hr/upload/os-bilje/images/static3/906/attachment/pravilnik_o_zaposljavanju.pdf

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se osobno i prioritetnom preporučenom poštom na adresu OSNOVNA ŠKOLA BILJE, ŠKOLSKA 8, 31327 BILJE, s naznakom „za natječaj-matematika i informatika“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni putem mrežne stranice školske ustanove  http://os-bilje.skole.hr/natje_aji najkasnije u roku od osam  dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 25. Pravilnika.

 

Ravnateljica

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog, v.r.

 

 

 

KLASA: 112-01/19-02/01

URBROJ: 2100-12/19-12

U  Bilju 18. rujna 2019.                                          

 

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto stručnog suradnika psihologa – pripravnika, na puno određeno radno vrijeme

        Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto stručnog suradnika psihologa – pripravnika, na puno određeno radno vrijeme objavljenom dana 22. kolovoza 2019. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Bilje izabrana

 

1. PETRA ŠKRIPELJ, mag. psih.

 

koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 Ravnateljica

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog, v.r.

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 112-01/19-02/02

URBROJ: 2100-12/19-11

Bilje, 04. rujna 2019.

 

Na temelju čl. 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Bilje Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje  OŠ Bilje objavljuje

 

POZIV NA TESTIRANJE

 

Kandidati koji su ispunili formalne uvjete natječaja objavljenog na web stranici i oglasnoj ploči Škole, te web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 22. kolovoza 2019. za radno mjesto stručnog suradnika psihologa – pripravnika na puno, određeno radno vrijeme, pozivaju se na usmeno testiranje – razgovor iz područja navedenih u Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje,

u srijedu, 11. rujna 2019. s početkom u 13 i 10 sati:

1. Jelena Đekić

2. Dolores Aladić

3. Ivana Mađarić

4. Patricija Buconjić

5. Petra Škripelj

 

 

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA BILJE

Školska 8

31327 Bilje

KLASA: 112-01/19-02/01

URBROJ: 2100-12/19-04

Bilje, 22. kolovoza 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole Bilje,  ravnateljica OŠ Bilje, Bilje objavljuje:

 

 

NATJEČAJ

Za prijem osobe u provedbi mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje, a korisnik u području obrazovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

  1. Stručni suradnik/ca - psiholog – jedan izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci.

 

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.), a izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Uvjeti:

  • osoba se nalazi u evidenciji nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i nema staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)

i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).

Kandidate o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja obavijestit će se putem web stranice škole, u pravilu najkasnije 5 dana prije procjene odnosno testiranja.

Uz  vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 

1.         životopis

2.         diplomu

3.         dokaz o državljanstvu

4.         uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja

5.         dokaz da se nalazi u evidenciji nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

6.  Dokaz da je bez staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama

Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

http://os-bilje.skole.hr/upload/os-bilje/images/static3/906/attachment/pravilnik_o_zaposljavanju.pdf

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se osobno i preporučenom poštom na adresu OSNOVNA ŠKOLA BILJE, ŠKOLSKA 8, 31327 BILJE, s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni putem mrežne stranice školske ustanove  http://os-bilje.skole.hr/natje_aji najkasnije u roku od osam  dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabrani kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 25. Pravilnika.

 

Vlatka Hmelik, dipl. pedagog, v.r.

 

 

preskoči na navigaciju